016-144940 enebo@enebo.nu

Faktureringsadress

Enebo Mark & Bygg AB

Skjulsta Bergsäkra

633 69 Eskilstuna

 

PDF-faktura via E-post:

faktura@enebo.nu

 

Vi omfattas av omvänd byggmoms

Vat.nr SE556455838401

 

Vid fakturering till oss gäller

En faktura per arbetsställe / Innehållande vårt arbetsorder nummer

Fakturan ska innehålla Kontaktperson

Utförande datum

Samt beskrivning av utfört arbete

Om inget annat avtalats gäller 30 dagar netto

Kontakta oss

Säkerhet: *

Copyright © Enebo Mark & Bygg AB 2018 | Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB