016-144940 enebo@enebo.nu

Ny barnkoloni2015 brann huvudbyggnaden vid Sågarsvedets barnkoloni ned.

Nu bygger Eskilstuna kommun upp en ny och vi har fått äran att delta i byggprojektet.
Datum: 2018-03-10 14:51

Kontakta oss

Säkerhet: *

Copyright © Enebo Mark & Bygg AB 2021 | Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB