016-144940 enebo@enebo.nu

Montering och försäljning av Stängsel och Grindar

Vi har tagit över före detta Trosa Stängsel AB och deras personal Tomas och Stefan som har drygt 20 års erfarenhet i branschen.

Vi samarbetare med samtliga stora leverantörer av stängselmaterial och grindsystem.
Vi erbjuder oss att utföra stängselarbeten ny produktion samt reparationer av befintliga anläggningar.

Kontakta oss

Säkerhet: *

Copyright © Enebo Mark & Bygg AB 2018 | Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB