S:t Eriks Katolska skola i enskede

Uppförande av lekplats