016-144940 enebo@enebo.nu

Industrigrindar

Vi har tillgång till ett brett program av grindar för industri med tillhörande stängsel, passagesystem och annan kringutrustning för ett heltäckande områdesskydd. Robusta skjutgrindar eller slaggrindar med motorpaket som tillval kan kombineras med gånggrindar för passagekontroll vid byggarbetsplatser och liknande.

 

 

När det gäller skjutgrindar levererar och installerar vi såväl manuella och motoreserade varianter som mobila och upphängda alternativ. Det rör sig om allt från kostnadseffektiva modeller till lösningar på säkerhetsmässigt allra högsta nivå. Alltifrån skjutgrindar för industri, näringsliv och effentliga organisationer till villagrindar för vanliga konsumenter.

 

Skjutgrind

Skjutgrind

 

 

 

De slaggrindar som vi jobbar med har profilfyllnad och tre rader taggtråd som överlättringsskydd, enligt Svensk stöldskyddsförenings rekomendationer. Vi kan leverera och installera slaggrindar i samtliga säkerhetsklasser men en mängd tillbehör.

slaggrind

Slaggrindar

 

 

Vikgrinden vi använder oss av är ett alternativ till kombinationen traditionell slaggrind och motorbom för anläggningar med höga trafikflöden, eller ett alternativ till en skjutgrind när det är ont om utrymmer vid sidan om körbanan, t ex vid infarter mellan två väggar.

vikgrind

Vikgrind

 

 

 

Gånggrindar som komplement till fordonsgrindar ger smidig passage för personal.

gånggrind

Gånggrind

 

 

 

 

 

 

Kontakta oss

Säkerhet: *

Copyright © Enebo Mark & Bygg AB 2023 | Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB