016-144940 enebo@enebo.nu

Panelstängsel (SÄK 2)

Vi jobbar bland annat med ett stängesel med svetsad tretrådspanel för säkert forceingsskydd tillsammans med stolpar i höghållfasthetsstål kan vi ge dig ett kraftfullt och luftigt områdesskydd.

 

Produkterna vi jobbar med ger ett områdesskydd som genom sin konstruktion och utformning säkerställer en lång livslängd. Risken för skador på grund av åverkan är liten samtidigt som miljöns påverkan är minimal tack vare valet av material och ytbehandling.

 

Man har möjlighet att att lackera det i de flesta kulörer enligt RAL-skala. Det ger möjligheter att utseendemässigt anpassa stängslet till byggnader och omgivning vilket ger goda förutsättningar till lösningar som både tillgodoser högt ställda säkerhetskrav och ett tilltalande yttre.

 

Det vill säga vi levererar områdesskydd för den som har ett långsiktigt säkerhetstänkande och som ställer höga krav på säkerhet, utseende och totalekonomi.

 

Panelstängsel2 (Säk 2)

 

Panelstängsel3 (Säk 2)

Kontakta oss

Säkerhet: *

Copyright © Enebo Mark & Bygg AB 2023 | Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB