016-144940 enebo@enebo.nu

Palissadstängsel (SÄK 3)

Palissadstängsel

 

 

De olika typerna av palissadstängsel vi jobbar med går att få i en rad olika utföranden. Samtliga består av svetsade, stående stålprofiler. Dimensionerna kan varieras beroende på säkerhets- och designkrav.

 

De lämpar sig väl när höga krav ställs på både säkerhet och estetik. Många företag lägger stort krut på flotta entréer men glömmer ofta bort att stängsel och grindar är företagets yttre gräns mot omvärlden.

 

Den kraftiga konstruktionen borgar för en mycket hög säkerhet, samtidigt som risken för åverkan är låg. Säkerhetsbehovet styr höjden på sektionerna samt val av överlättringsskydd. Ofta kombinerar man stängslet med kameraövervakning och/eller larm för ett områdesskydd som klarar mycket höga krav.

 

Konstruktionen och ytbehandlingen på produkterna ger en lång livslängd med ett minimum av underhåll. Sektioner och stolpar varmförzinkas enligt EN ISO 1461 efter tillverkning. Formen kan varieras genom olika toppar och stolparna kan förses med knoppar.

 

Sektioner och stolpar lämpar sig mycket väl för att pulverlackera, vilket görs efter det att de varmförzinkats.

 

 

Kontakta oss

Säkerhet: *

Copyright © Enebo Mark & Bygg AB 2023 | Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB