016-144940 enebo@enebo.nu

Tjänster

Vi är ett mark- och anläggningsföretag som har tillgång till de flesta entreprenadmaskinerna på marknaden, har lång erfarenhet och ett nära sammarbete med våra leverantörer. Det tillsammans med att vi har en bred kompetens inom företaget gör att vi har sunda, kostnadseffektiva och högkvalitativa lösningar på de behov våra kunder har.

 

Exempel på arbeten vi utför är:

Grundläggning

Dräneringsarbeten

Markanläggningar

Husgrunder

Väg- och parkeringsarbeten

Kabel- och rörschakter

Bygg och byggservicearbeten

Lekplatser

Utemiljö 

Montering och försäljning av stängsel och grindar.

 

Läs mer om vilka tjänster vi erbjuder här:

Kontakta oss

Säkerhet: *

Copyright © Enebo Mark & Bygg AB 2023 | Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB